Avís Legal

Avís Legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.acciopsoriasi.org, del qual és titular l’associació de pacients ACCIÓ PSORIASI, amb domicili al c/ Palomar, 40, 08030, Barcelona i CIF : G60331931, email: info@accionpsoriasis.org

ACCIÓ PSORIASI està inscrita al Registre Nacional d’Associacions i està declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior des del 2007.

L’accés i l’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar en alguns dels serveis concrets del lloc web.

Definicions

 • “Pàgina”, domini “www.acciopsoriasi.org” que es posa a disposició dels usuaris d’Internet.
 • “Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.
 • “Contingut” són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.acciopsoriasi.org, les quals conformen la informació i els serveis que ACCIÓ PSORIASI posa a disposició dels Usuaris d’Internet. S’hi contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut a la Pàgina.
 • “Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc. pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
 • “Hiperenllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.
 • “Cookies”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’usuari.

Avís de Copyright

ACCIÓ PSORIASI ostenta la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, per la qual cosa l’accés al mateix o la seva utilització, per part de l’usuari, no s’ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran fer un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit lús del lloc web o dalgun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el consentiment previ per escrit d’ACCIÓ PSORIASI. Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i se’n citi la procedència o, si no, s’autoritzi per escrit el contrari. En els casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i esmentarà clarament les possibles restriccions dús.

ACCIÓ PSORIASI no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Clàusula d’exempció de responsabilitat

Els continguts incorporats al lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa ACCIÓ PSORIASI no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la informació esmentada ni garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que se’n pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

ACCIÓ PSORIASI no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web i recomana la consulta al metge general, especialista o dermatòleg per rebre un diagnòstic adequat i encertat.

ACCIÓ PSORIASI intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini cap indemnització a l’usuari per aquests conceptes.

S’adverteix que alguna informació continguda en aquesta web pot haver estat creada o recollida en fitxers o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

ACCIÓ PSORIASI no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a resultes de la consulta de la present pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reenviament.

ACCIÓ PSORIASI no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, o mal funcionament del mateix que tinguin l’origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del control.

2. Responsabilitat per lús d’enllaços

ACCIÓ PSORIASI no assumeix cap responsabilitat derivada de l‟existència d‟enllaços entre els continguts d‟aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

En cas que ACCIÓ PSORIASI constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, ACCIÓ PSORIASI suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d’altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin al lloc d’Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D’aquesta manera ACCIÓ PSORIASI no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible als llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

Política de Privacitat

ACCIÓ PSORIASI informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i es guardaran les mesures de seguretat degudes i confidencialitat dels mateixos.

Per als supòsits en què l’usuari subministri voluntàriament dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets establerts a la norma de protecció de dades esmentada.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera clara, exacta i inequívoca aquestes condicions.

1. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà a través del formulari de contacte publicat a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a ACCIÓ PSORIASI, així com a resultat del procés de registre voluntari, que seran inclosos en un fitxer de tractament mixt.

Els fitxers titularitat d’ACCIÓ PSORIASI figuren inscrits al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar-ne la situació.

ACCIÓ PSORIASI conservarà les vostres dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari per complir les obligacions legals necessàries. Alhora, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

2. Seguretat de la informació

ACCIÓ PSORIASI ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari o visitant.

Tot i això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i secret professional

Les comunicacions privades que es puguin donar entre el personal d’ACCIÓ PSORIASI i els usuaris o visitants seran considerades confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant controls interns estrictes.

4. Enllaços amb altres llocs web

Aquest lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que ACCIÓ PSORIASI no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercitar, respecte a les dades recollides en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició.

Podreu exercir els vostres drets, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del D.N.I., a l’adreça de la seu d’ACCIÓ PSORIASI a dalt indicada o bé mitjançant email a arco@jaume

6. Ús de galetes

Amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat cada usuari, ACCIÓ PSORIASI utilitzarà “cookies”. Les “cookies” són blocs de dades que determinats Websites envien al disc dur de l’ordinador quan aquest es connecta amb la finalitat d’identificar-lo, quedant emmagatzemada aquesta informació al disc dur de l’ordinador de l’usuari. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim, no permeten accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador perquè s’instal·li al vostre disc dur una “cookie” o bé per rebutjar totes o algunes de les “cookies”. En aquest darrer cas, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis oferts per ACCIÓ PSORIASI pot disminuir. ACCIÓ PSORIASI utilitza les “cookies” amb diverses finalitats, entre les quals es troben assegurar una major rapidesa i una personalització en el servei que es dóna a l’Usuari.

7. Google Analytics

L’usuari reconeix i accepta que ACCIÓ PSORIASI podrà utilitzar cookies amb finalitats estadístiques o tècniques, quan un usuari navegui pel lloc web.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat d’aquest website. En utilitzar aquest lloc web consenteix el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.

Condicions d’ús

L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i als continguts inclosos en aquest lloc té lloc lliurement i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, si bé ACCIÓ PSORIASI es reserva el dret de limitar-ne l’accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les dades prèviament a l’accés.

El fet d’acceptar les Condicions implica que vostè és major de catorze anys, que ha llegit i comprès les mateixes i que assumeix íntegrament les condicions aquí expressades. Si sou menors de catorze anys, heu de comptar amb el consentiment exprés dels vostres pares o representants legals per accedir a aquest servei. L’accés al servei es realitza sempre sota la responsabilitat exclusiva de l’Usuari.

ACCIÓ PSORIASI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar-los quan ho consideri oportú o amb la finalitat dadequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació al lloc web.

ACCIÓ PSORIASI es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció pot tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris, els quals poden patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

L’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, arxius, i, en general, qualsevol mena de material contrari, que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i a la resta de la legislació vigent; indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic; indueixi, inciti o promogui actuacions o actituds discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; incorpori missatges i/o actes delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral ia l’ordre públic.

Donacions Online

ACCIÓ PSORIASI destinarà el teu donatiu a dur a terme les seves línies d’actuació, investigació, divulgació, suport al pacient, etc… sempre dins dels objectius generals i la seva missió. Us convidem a consultar la nostra web i veure els apartats de guies, innovació, activitat, etc… per veure el que l’associació aconsegueix gràcies a les donacions i aportacions dels vostres socis.

Per fer una donació online es pot accedir a l’apartat de la web www.acciopsoriasi.org/donaciones. Depenent de les característiques de la donació i de si es vol certificat per a la devolució a la declaració, caldrà aportar dades personals esteses. Consulteu la Política de Privadesa (enllaç al peu de qualsevol pàgina d’aquesta web), per conèixer els detalls del tractament de les vostres dades.

Les donacions es realitzaran mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través del sistema segur (SSL) a través de sistemes del banc (no d’Acció Psoriasis) i per això se li garanteix la màxima seguretat. Acció psoriasi no guardarà informació de targetes de crèdit o dèbit.

Les donacions pel seu caràcter no admeten devolució. Si us plau, consulteu-nos davant de qualsevol dubte i us informarem de qualsevol aspecte abans de procedir a la donació.

Les donacions poden ser esporàdiques o mitjançant l’opció de “fer-se soci” amb la qual cosa l’aportació serà anual i es podrà accedir als drets i avantatges que ofereix aquesta condició.

Alta i condicions: Fer-se Soci

Per fer-se soci online es pot accedir a l’apartat de la web www.acciopsoriasi.org/donaciones. En cas de voler el pagament per . Poden ser socis les persones físiques o jurídiques amb capacitat legal. En cas de ser menor d’edat, hem de comptar amb el consentiment escrit del tutor o tutors legals.

Els socis hauran de satisfer una quota anual. Els socis tenen la responsabilitat de mantenir les seves dades actualitzades i comunicar qualsevol modificació a Acció Psoriasi.

Acció Psoriasi es reserva el dret a denegar o retirar la condició de soci si té coneixement de conductes que vagin en contra de la llei, la moral, els bons costums, així com els termes i les condicions que s’hagin pactat particularment amb el soci. Així mateix, l’Acció Psoriasi es reserva el dret de retirar la condició de soci, en cas de no satisfer les quotes establertes.

Recorda que pots desgravar els teus donatius i/o aportacions periòdiques a la declaració de l’IRPF. Aproximadament a finals del mes de març rebràs al teu domicili el teu Certificat de Deducció Fiscal per correu postal.

En fer-se soci es rebrà:

 • El magnífic llibre de Luis Rojas Marcos “Claus per a un millor control de la Psoriasi”, els quatre darrers números de la nostra revista i el manual del pacient; i en format digital la Guia de tractaments i el Quadern didàctic.
 • El més destacat és estar informat i beneficiar-se d’informació sobre avenços, xerrades, grups, activitats, acords amb entitats… però, sobretot, unir esforços per aconseguir més visibilitat i atenció així com cobertura per a les nostres necessitats. A més ara, gràcies a la nova reforma fiscal, a la declaració et tornaran el 75% dels diners que ens hagis fet arribar.
 • A part del Kit de Benvinguda amb els llibres, guies, revista i quadern, estàs accedint i ajudant de forma notable a:
 • Tenir una línia de comunicació per a informació sobre la malaltia i els drets com a pacient.
 • Unir els esforços de tots afectats per aconseguir més atenció i cobertura de les nostres necessitats.
 • Rebre informació actualitzada de tractaments, investigacions, solucions pràctiques, etc. Tant nacionals com internacionals.
 • Assistir a conferències, xerrades amb dermatòlegs i altres professionals on, a més de rebre informació, podràs aclarir els teus dubtes.
 • Participar de les activitats d’Acció Psoriasi: grups d’ajuda mútua, xerrades, etc.
 • Beneficiar-se dacords que es puguin signar amb entitats públiques i privades.
 • Participar en investigacions, tant nacionals com internacionals
 • Ajudar altres afectats i les seves famílies.
 • Per a qualsevol sol·licitud de modificació de les teves dades de soci contacta’ns a través de qualsevol mètode exposat a la web (formularis, info@accionpsoriasis.org, telèfons, xarxes socials, etc…)
 • Els socis podran donar-se de baixa de la seva condició com a socis, en qualsevol moment, per això hauran d’adreçar-se a qualsevol mètode exposat a la web (formularis, info@accionpsoriasis.org, telèfons, xarxes socials, etc…) on se l’informarà del procediment per fer-ho.

Copyright © 2022. ACCIÓ PSORIASI

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i els tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà, sense l’autorització escrita i explícita d’ACCIÓ PSORIASI.