Tractaments de la Psoriasi

Cada pacient és únic

Tant la psoriasi com l’artritis psoriàsica no es manifesten amb els mateixos símptomes en totes les persones. A més, a vegades, la malaltia es fa resistent a un tractament que deixa de ser efectiu i s’ha de canviar per un altre. També es poden donar períodes en què la malaltia es manté inactiva, de manera que llavors no cal prendre cap medicament. Per tot això, és important que els tractaments siguin sempre personalitzats.

Els medicaments que es recepten per tractar la psoriasi poden arribar a fer desaparèixer les lesions o aconseguir-ne una gran millora, però encara no hi ha un fàrmac que n’aconsegueixi la curació definitiva.

En general, si l’afectació és lleu o moderada, es prescriu un tractament tòpic. Si aquest no és efectiu o la gravetat del cas ho requereix, es passa a la fototeràpia o al tractament sistèmic.

Tractaments tòpics

Són els que s’apliquen directament sobre la zona afectada, com ara les cremes, locions, pomades, gels, escumes i xampús amb principis actius.

Fototeràpia

Consisteix a aplicar llum ultraviolada artificial (raigs ultraviolats), sempre sota control mèdic.

Tractaments sistèmics amb medicaments de síntesi química clàssics

Inhibeixen la inflamació. Poden ser orals (comprimits) o injectables. Els reumatòlegs els anomenen mfàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia (FAMM).

Tractaments sistèmics amb medicaments de síntesi química d’última generació

Al contrari que els FAMM clàssics, actuen sobre dianes específiques. Són molècules petites que s’administren per via oral i actuen sobre dianes específiques involucrades en el procés inflamatori, de manera que ajuden a controlar la inflamació associada a la psoriasi.

Tractaments sistèmics amb medicaments de síntesi biològica: comunament anomenats medicaments biològics

Es tracta de proteïnes similars a les humanes, produïdes amb tècniques de biologia molecular que bloquegen de manera selectiva els mediadors de la inflamació. Aquestes molècules corregeixen la resposta immunitària accelerada i errònia que es dona en la psoriasi.